Maharishi Ayurveda
Maharishi AyurVeda blev grundlagt i 1980erne af Maharishi Mahesh Yogi for at genoplive den ældgamle viden om ayurveda, som på den tid var meget opsplittet. Ayur betyder ”liv” og Veda er ”viden”, og ayurveda er verdens ældste kontinuerligt praktiserede system til sundhedspleje.
Hvad der adskiller Maharishi AyurVeda fra ayurveda, som den er blevet udøvet, er inklusionen af bevidsthed og dens vækst, som det primære fokus med henblik på udvikling af højere bevidsthedstilstande. Maharishi AyurVeda adskiller sig fra ayurveda derved, at den tager alle aspekter af mennesket i betragtning og lægger vægt på det fundamentale plan af ren bevidsthed som grundlaget for alt menneskeligt liv og al eksistens. Dette er i modsætning til traditionel ayurveda, som den længe er blevet udøvet. Dette vigtige aspekt af de ayurvediske skrifter var blevet glemt, og krop, sind og følelser blev behandlet uden at betragte personen holistisk som opstået af bevidsthed. Maharishi AyurVedas grundholdning er, at når den enkelte er i harmoni med den underliggende evige oden og intelligens, så vil vedkommende kunne glæde sig over et perfekt helbred. Sygdom er resultatet af mangel på kontakt med det underliggende plan af intelligens. Alle Maharishi AyurVedas tiltag og aspekter levendegør dette indre plan af intelligens og selv-helbredelse.
På denne måde er Maharishi Ædelstenslysterapi en af Maharishi AyurVedas metoder til at levendegøre kroppens indre intelligens for at genetablere den underliggende orden og genoprette sundheden.
Ayurveda og Lysterapi
Ædelsten har længe været anvendt for deres styrkende egenskaber. Den tidligste og mest systematiske anvendelse af ædelsten for at bevare et godt helbred opstod i forbindelse med Ayurveda, Indiens traditionelle sundhedssystem. Den ayurvediske læge Charaka ordinerede ædelsten til forlængelse af livet og fremme af lykke, fuldbyrdelse af ønsker, ideelt helbred og udvikling af højere bevidsthedstilstande.
Ordet ayurveda betyder bogstaveligt talt “videnskaben om livet”. Selv om ayurveda er den ældste ubrudt udøvede tradition for sundhedspleje i verden, har kun fragmenter af den oprindelige viden overlevet tidens tand.

Genoplivelse af den fuldstændige videnskab om livet

I løbet af 1980erne arbejdede Maharishi Mahesh Yogi, grundlæggeren af Transcendental Meditation, med traditionelle ayurvediske læger for at genoplive videnskaben ayurveda i dens helhed, med bevidsthed som dens grundlag. Han kaldte denne genoplivelse af viden Maharishi Ayurveda.
I dag er Maharishi Ædelstenslysterapi en vigtig procedure i Maharishi Ayurveda. Den er yderst velanset for sin evne til at levendegøre kroppens indre intelligens og helbredelsesmekanismer med henblik på at genoprette balance indefra.

Jeg var temmelig bekymret, og ædelstenslysterapien synes virkelig at have mindsket min angst. Jeg føler mig ret afslappet; ingen angst.
— Dan Dubie

Kombination af ædelsten og lys for at levendegøre balance i fysiologien

I ayurveda anses mikrokosmos for at være en genspejling af makrokosmos — individet genspejler universet. De fem elementer jord, vand, ild, luft og rum findes både i naturen og inde i vores egen krop. Lysterapi gør brug af solens livgivende kraft (de fire elementer) til at balancere vores sind-krop-system.
Ved hver enkelt særdeles hvilegivende og nærende lysterapi-behandling opstår der samklang mellem lysets og kroppens finere frekvenser, når lyset sendes gennem ædelstenene. Dette fungerer som en katalysator for selv-helbredelse og transformation af eksisterende indre ubalancer, så der opstår en naturlig tilstand af orden, styrke og helhed.
“Under alle tre behandlinger følte jeg en dyb varme i mit bryst samt en følelse af lykke og frihed. Efter behandlingerne føles verden lysere og lettere, og der er også mere energi.”
— Leena Heikkila, Finland